Aktualności dla członków Koła

Afrykański pomór świń. Bioasekuracja


Film instruktażowy dla leśników i myśliwych ukazujący postępowanie prewencyjne w przypadku ASF. Zrealizowano na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w ORWLP w Bedoniu.


 

Darz Bór