Witamy na stronach
Wojskowego Koła Łowieckiego
nr 42 "GRANDEL" z siedzib± w Pile.

Darz Bór!

Cicho; - próżno my¶liwi natężaj± ucha;
Próżno, jak najciekawszej mowy, każdy słucha
Milczenia, długo w miejscu nieruchomy czeka;
Tylko muzyka puszczy gra do nich z daleka.

Adam Mickiewicz - "Pan Tadeusz" ks.IV