Informacje o Kole


Członkowie


Na dzień 01.09.2018 r. w WKŁ nr 42 "GRANDEL" jest 70 członków oraz 2 kandydatów. Członków koła, którzy ukończyli 70 lat zwalnia się z prac gospodarczych i dyżurów.
 


Gospodarka łowiecka


Jeżeli chodzi o szkody łowieckie, to Koło postawiło na profilaktykę, co znacznie przyczyniło się do zmniejszenia wypłacanych rolnikom odszkodowań. Nawiązana jest współpraca z rolnikami, którzy to informują o planowanych uprawach rzepaku, kukurydzy czy ziemniaków. Rolnikom dostarczane są środki chemiczne odstraszające zwierzynę, a także elektryczne pastuchy. W okresie wiosennym prowadzone są nocne dyżury na obsianych polach, gdzie myśliwi wykorzystują zrobione wcześniej przenośne ambonki. Rolnicy sami informują o tym gdzie i kiedy należałoby zasiąść.
 
Urządzenia łowieckie na wszystkich obwodach:
- 14 paśników
- 220 lizawek
- 86 ambon
- 16 zwyżek
- 19 pasów zaporowych


Edukacja


Przedstawiciele Koła współpracują ze szkołami podstawowymi położonymi w naszych łowiskach - w Witankowie, Skrzatuszu i Różewie. Koło dostarcza szkołom pomoce dydaktyczne, myśliwi organizują wystawy czy pikniki dla dzieci w stanicy myśliwskiej. W zamian uczniowie zbierają karmę dla zwierzyny i asystują myśliwym przy jej wywozie.