Nasze tereny łowieckie

Obecnie myśliwi z WKŁ Grandel polują w 3 obwodach łowieckich o numerach 31, 229 i 230 o łącznej powierzchni około 16 tys. ha Pierwsze dwa są obwodami polno-leśnymi, natomiast ob. 230 jest typowo polnym. Wszystkie obwody sąsiadują ze sobą.