Zarząd Koła

Dnia 04 września 2021r. Walne Zgromadzenie Koła wyłoniło nowy Zarząd Koła w składzie:


Prezes Koła: Bartłomiej WOŚ
Łowczy: Paweł BRYNKIEWICZ
Podłowczy: Marek URBAŃSKI
Skarbnik: Przemysław BURKO
Sekretarz: Wojciech MIELNICZUK

Kontakt z sekretarzem Koła: 
E-mail:   wklgrandel@gmail.com