Zarząd Koła

Dnia 19 kwietnia 2015 r. Walne Zgromadzenie Koła wyłoniło nowy - stary Zarząd Koła w składzie:Prezes Koła: Edward Kryka
Łowczy: Witold Zalewski
Podłowczy: Czesław Rakoczy
Podłowczy: Krzysztof Scheffler
Skarbnik: Stanisław Malewski
Sekretarz: Piotr Kryka